Blogg

Visst ska det finnas vegansk skolmat i Borås!

Det ska finnas vegansk mat till de som vill ha sådan mat i Borås Stads skolor. Detta är det rödgröna styrets linje, som senast kom till tydligt uttryck i uppdrag till stadens kostorganisation, antaget av Kommunfullmäktige...LÄS MER

Planeten väntar inte - omställningen måste ske nu och det är vi som måste genomföra den

Borås Stads politiker i den högsta beslutande församlingen, Kommunfullmäktige, är just nu samlade för att fatta beslut om nästa års verksamhet och budget. Här är mitt inledningsanförande. Min vision för Borås Stad är tydlig: Borås stad...LÄS MER

Mer närodlat - mer Fairtrade åt boråsarna!

Solceller och cykelbanor är viktiga frågor för oss miljöpartister i Borås, och det är frågor där vi har fått bra genomslag i den rödgröna budgeten för 2018. Men bakom kulisserna - inte lika synligt - finns...LÄS MER

Bli solcellsägare - vi tänker göra det möjligt för fler

Nu faller bitarna på plats för en solcellspark i Borås! I vår rödgröna budget för nästa år ger vi uppdraget till det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB (Bemab) att "ta initiativ till en solpark,...LÄS MER

Nu funkar Orangeriet - då vill M sätta krokben igen

Det var ett tag sedan jag skrev något om Orangeriet nu men känner jag att Moderaternas utspel i sin alternativa budget igår var så ogenomtänkt och oförankrat i verkligheten så att jag inte kan låta det...LÄS MER

Orangeriet Q&A - frågor och svar om vad som har hänt

Vad vill de rödgröna göra med Orangeriet nu? Kontraktet med det företag, Orangeriet Kök & Bar, som har drivit restaurang och servering i huset i sommar förlängs till slutet av 2018. Företaget hyr hela huset och...LÄS MER

Allianspartierna agerar företagarfientligt

Under sommaren har en privat entreprenör - ett nystartat litet företag - hållit Orangeriet i Stadsparken öppet. Restaurang och kafé har fungerat väl, entreprenörerna har utvecklingsplaner och har nyligen fått utskänkningstillstånd. Det har alltså fungerat bra...LÄS MER

Sol och ljus i Borås ska bli elektricitet

Som ni har kunnat läsa här på bloggen så har vi på senaste tiden funderat mycket över solenergi, som en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tre texter blev det i maj. * Sollyftet och...LÄS MER

Busstrafiken i Borås: Moderaterna får som de vill - och då är de inte nöjda

Politikens vägar är ibland outgrundliga, och det politiska minnet kan vara så kort... För fyra år sedan lanserade Boråsmoderaterna sin idé om hur stadsbusstrafiken genom centrala Borås skulle bli i framtiden. Borås Tidning skrev. En arbetsgrupp...LÄS MER

Bort med tjänstemannen...

Förr var en riksdagsman en riksdagsMAN. Så har vi det inte längre och det har kommit att avspeglas i språket. Standardbenämningen på den som är folkvald till vår högsta politiska församling är numera riksdagsledamot. Såklart. Miljöpartiet...LÄS MER