Blogg

Visst ska det finnas vegansk skolmat i Borås!

Det ska finnas vegansk mat till de som vill ha sådan mat i Borås Stads skolor. Detta är det rödgröna styrets linje, som senast kom till tydligt uttryck i uppdrag till stadens kostorganisation, antaget av Kommunfullmäktige i  november förra året. Det lyder så här:

”Försök ska genomföras på någon eller några skolor på gymnasie- eller grundskolenivå att minska specialkostbehovet genom att erbjuda en vegansk grundbuffé, med tillbehör som till exempel kött, fisk eller äggmat.”

Vegankosten i stadens skolor har kommit upp till diskussion efter att tjänstepersoner i grundskoleförvaltningen lade fram ett förslag till nya kostriktlinjer, enligt vilket helt animaliefri mat som specialkost skulle tas bort. Men eftersom detta förslag inte speglar de rödgröna styrande partiernas uppfattning så har förslaget dragits tillbaka för att göras om.

Kommunfullmäktiges beslut gäller. Borås ska göra försök med en vegansk grundbuffé, och tills dessa försök har genomförts så ska skolorna erbjuda veganmat till de som så vill.

Borås ska inte sälla sig till de kommuner som gör det svårare för unga engagerade människor. De som bestämmer sig för att bli veganer har ofta en stark inre drivkraft, med i huvudsak tre bakomliggande motiv: djurrätt, miljöengagemang och egen hälsa. De tänker inte ge sig! Och varför skulle de göra det – de har så många goda argument på sin sida.

Vi kan börja med klimatet. Ett avtal i Paris med mål att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader och därmed ett akut behov av snabb omställning till ett samhälle som är fossilfritt och också i övrigt minskar utsläppen av klimatgaser. Barn och unga som avstår kött och mejerivaror förtjänar ju samhällets stöd, inte ett straff i form av sämre möjlighet att få bra mat som passar dem i skolan.

Många barn och unga som är djupt engagerade i djurrättsfrågan har det redan motigt genom sitt val att gå emot strömmen och välja bort kött, mjölk och ägg. Ska stora starka organisationer, som kommuner, lägga ytterligare sten på den bördan genom att förvägra dem vettig skolmat? För mig är svaret självklart – och det är det också för de rödgröna styrande partierna i Borås.

Bilden: Vällagad vegansk mat. Livsmedelsverket skriver ”Om den vegetariska kosten är väl sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta helt vegetarisk mat – veganmat.”