Blogg

Vägen till en hållbar stad utstakad!

Äntligen! I torsdags kväll lade en bred politisk majoritet i Kommunfullmäktige fast vår stads väg in i framtiden – den nya Översiktsplanen antogs.

Det är en plan som kan vara det mest genomarbetade dokument som fullmäktige haft på sitt bord. Översiktsplanen har tagits fram i dialog mellan Borås stad, näringsliv, föreningar, organisationer, politiska partier och enskilda boråsare.

Dialoger med medborgare redan från början, föredrag för de politiska partierna och möjlighet att flera gånger under resans gång komma in med synpunkter. Redan 2014 var förtroendevalda och tjänstemän ute på bussturné i stadsdelar inne i Borås och i orterna kring staden. Bilden nedan kommer från en vacker vårdag vid torget i Dalsjöfors.

Sedan dess har översiktsplanen har ändrats, förfinats och förtydligats i flera steg och den plan som nu har klubbats är riktigt, riktigt bra! Välgjorda avvägningar mellan tydlighet och flexibilitet. Den sätter landsbygden, serviceorterna och staden i ett sammanhang som visar att alla behöver varandra. Översiktsplanen har en bra balans mellan hållbarhetens tre komponenter: de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna.

Ser vi till att följa denna plan när Borås utvecklas och befolkningen växer, ja, då har vi goda förutsättningar att klara de stora ekologiska utmaningarna som väntar oss, samtidigt som boråsarna ska kunna leva ett gott liv tillsammans.

I nästa vecka återkommer jag med ett ytterligare ett inlägg om den nya översiktsplanen. Där tänker jag gå in lite mer i detalj på några av de allra viktigaste delarna i planen: Att vi låter staden växa på ett sådant sätt att allt fler kan ta sig fram i vardagen på ett hållbart sätt, till fots, med buss eller cykel. Att vi bygger en tät blandad stad, med gott om mötesplatser, bostäder, butiker, kaféer, arbetsplatser inom nära räckhåll för många. Och att vi enligt planen ska tänka på samma sätt när det gäller utvecklingen i orterna kring staden: Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared… Hela kommunen ska ju leva!