Blogg

Snart kan öppna väggen öppna

Kulturförvaltningens fotomontage - så här kan det bli.

Kulturförvaltningens fotomontage – så här kan det bli.

När borde en öppen vägg öppna? En vägg för stora och små konstnärer, kända och okända – om inte lagom till streetartfestivalen No Limit Borås i september. Lite pyssel med bygglov och tillstånd, och sedan är det klart att det kan bli så! Äntligen! Så här beskrivs väggen av Kulturnämnden (hela beslutsunderlaget)

”Den öppna väggen är attraktiv som besöksmål både för flanörer och inresta konstintresserade, men är framför allt en yta för lokala utövare inom de urbana konstgenrerna.”

I många år har en sådan här vägg varit omdiskuterad. Men ju mer populär No Limit-festivalen har blivit desto mer har det öppnat för att Borås självklart även ska erbjuda icke-etablerade blivande konstnärer en ytor att måla på. Och i höstas röstades det gemensamma rödgröna förslaget igenom i Kommunfullmäktige. Sedan dess har många fått vara med och förbereda. Kulturnämnden skriver:

”Kulturförvaltningens förslag på placering och utformande av den öppna väggen har tagits fram i en arbetsgrupp med representanter från Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Kulturförvaltningen (Kulturkontoret, Kulturskolan och Konstmuseet), Centrum för kunskap och säkerhet, samt representanter för lokala utövare av graffiti och Street Art. Kommentarer och vägledning har även inhämtats från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget har baserats på kunskaper och erfarenheter från Borås sammanhang, men även från andra städer med öppna väggar – Malmö, Göteborg och Uddevalla – samt med konsultation från den ideella föreningen Graffitifrämjandet.”

Platsen – ja, det är vid Magasinsgatan i det rivna före detta industrilandskapet nära Norrby tvärgata. Kanske ses vi vid invigningen i september?!

IMG_2656