Blogg

Levande centrum - levande torg i orter och stadsdelar!

Klimathotet väntar inte – det kräver handling NU! Koldioxidutsläppen från de stora utsläppskällorna behöver minska med sju procent om året. Det är utan tvekan en gigantisk omställning som ligger framför oss.

Därför är det glädjande att Borås stad nyligen har fattat ett blocköverskridande beslut om Borås Stads långsiktiga utveckling. Översiktsplan 2018 är antagen – och den har ett mycket starkt och genomgående hållbarhetsfokus.

Det fina i sammanhanget är att vi kan bygga oss en stad som både är mer transportsnål – och dessutom trivsammare och mer levande, om vi följer planen.

I framtiden bygger vi bostäder framför allt inne i staden och i tätorterna kring staden – Dalsjöfors, Fristad, Sandared, Viskafors… så att många bor med kollektivtrafiken lätt tillgänglig. Så att många kan gå och cykla.

När fler bor inne i centrala Borås, så kommer fler också att vara ute i staden i goda syften under större delar av dygnet. På promenad med hunden, på väg till lekplatsen i Stadsparken med barnen… kaféer, restauranger och handel mitt i Borås får kunder som lätt kan ta hissen i stället för bilen till centrum.

Vi ökar möjligheterna för utveckling av det där levande centrumet som alla säger att de vill ha – till glädje inte bara för de som bor inne i stan, utan för alla boråsare i stad och på land. Alla som vill ha den närbelägna lilla storstadens mötesplatser och utbud.

Och så ska vi göra likadant i stadsdelar och i orterna kring staden – bygga bostäder nära lokal torg och mötesplatser. Som det heter i översiktsplanen:

”I många tätorter och stadsdelar finns torg och små centrum där servicen på vissa håll har minskat. Ett större lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare avstånd till vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk aktivitet och sociala möten samtidigt som resebehoven minskar.”

Mitt första blogginlägg om Översiktsplan 2018 handlar om processen fram till beslut. ”Det är en plan som kan vara det mest genomarbetade dokument som fullmäktige haft på sitt bord. Översiktsplanen har tagits fram i dialog mellan Borås stad, näringsliv, föreningar, organisationer, politiska partier och enskilda boråsare.” Läs inlägget här.

Borås Stad och centrala Borås ska vara en öppen och välkomnande mötesplats! Bilden från Borås Pride-paradens avslutning på Stora Torget sommaren 2017.

Mer om arbetet med att ta fram vår stads nya översiktsplan finns här.