Blogg

Planeten väntar inte - omställningen måste ske nu och det är vi som måste genomföra den

Borås Stads politiker i den högsta beslutande församlingen, Kommunfullmäktige, är just nu samlade för att fatta beslut om nästa års verksamhet och budget. Här är mitt inledningsanförande.

Min vision för Borås Stad är tydlig: Borås stad ska vara en föregångare när det gäller hållbarhet. Hållbarhet skall genomsyra allt vi gör som kommun och alla beslut vi fattar. Vår vision är att Borås ska vara en stad där vi i solidaritet tar hand om varandra, där vi håller vår resursanvändning inom de planetära gränserna och där vi klarar våra hållbarhetslöften med en långsiktigt hållbar ekonomi.  

Klimat hotet är verkligt, väl vetenskapligt belagt men också akut. Vi vet att extremväder blir vanligare och värre med ett varmare klimat och vi vet att många redan nu drabbas. I media har vi det senaste året kunnat följa värmeböljan i Sydeuropa i somras och orkansäsongen i Atlanten som skapat enorm förstörelse och humanitär katastrof. Ni har säkert också läst om hur klimatförändringarna kan göra stora delar av Mellanöstern och Nordafrika obeboeliga, och vi har än en gång sett fruktansvärda bilder från torka och svält på Afrikas horn.  Vi ser också konsekvenser av klimatförändringar när människor tvingas fly undan torka och svält. 

Det lätt att tappa hoppet och drabbas av klimatångest. Klimatfrågan är trots allt vår tids ödesfråga.

Med Miljöpartiet i regering tar Sverige internationellt ledarskap för klimatet, och när det gäller satsningar på bättre miljö och klimat är budgeten rekordstor för Sverige. Med ett rödgrönt styre i Borås tar vi ännu fler steg lokalt för att göra vår del av den gröna omställningen.

Den gröna omställningen är i gång. Den sker i en allt snabbare takt runt om i världen. Solceller kan numera sättas upp på de flesta en- och tvåbostadshus i Borås utan bygglov. I denna fullmäktigesal har vi klubbat igenom flera beslut som kommer leda till att vi i kommunen kan öka vår andel av sol-elen. I denna budget kan vi ta ytterligare steg. Vi vill att Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, där såväl företag och föreningar som privatpersoner ska kunna köpa andelar. Dessutom vill vi öka det interna stödet till att installera solceller när Borås Stad själv bygger.

Omställningen sker globalt och lokalt. I internationella medier målas Sverige ut som ett land som tagit steget in i en ekonomi som premierar att saker lagas och återanvänds. Borås kommun är en del av denna omställningen. Åter i bruk-butiken har börjat sälja byggmaterial som kan användas igen. Dörrar, fönster, handfat – till och med en vedspis går att hitta där. Butiken ger alla boråsare en möjlighet att konsumera klimatsmart. Som en ny del i arbetet kommer konsumentvägledningen även att arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion från 2018.

Det pågår ett försök på Norrby med att bistå hushåll utan tillgång till bil med cykeltransport till återvinning. Efter projekttidens utgång ska en permanent lösning, gärna cykelbaserad, införas som gör det enkelt för hushåll som saknar bil att delta i återbruk och återvinning.

Ett hållbart resande är centralt i den gröna omställningen. Anställda i staden erbjuds en cykel mot löneavdrag i syfte att få fler att cykla mer. Vi fortsätter att vara delaktiga i det projekt som syftar till att locka medborgarna till att cykla året runt, med dubbdäcken på på vintern. Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur höjs från 9,5 miljoner till 14,5 miljoner kronor. Cyklister ska ses som en egen grupp vid all planering och inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister. För att våra anställda som cyklar skall kunna parkera säkert och kunna ladda sin cykel ska vi se över möjligheten att skapa inomhusparkering för anställdas cyklar.

Många av kommunens parkeringar i närheten av centrum har blivit avgiftsfria för elbilar. Nu blir det även avgiftsfritt för elmopeder och elmopedbilar. Möjligheten att ladda elbilar kommer också att skapas på gatuparkeringar för att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar. Borås Stad måste ställa om sina transporter och därför skall alla anställda som behöver köra i jobbet i första hand kunna välja elfordon och vid upphandling är det elbilar som skall köpas.

Personbilens roll i det moderna samhället måste diskuteras. Bilen har historiskt sett bidragit med frihet och öppnat upp för människor att göra olika livsval – men idag måste vi våga se oss om efter andra lösningar. Att bygga en stad för människor och liv istället för att anpassa stadsbyggnaden efter personbilen är inte att vara bilfientlig. Det är att skapa en stad för alla.

Bilen kommer att behövas även i framtiden. Men verkligen inte för alla. Att få ner den bilism som kan ersättas med andra färdmedel är prioriterat för att det i framtiden skall vara möjligt att köra bil för dem som verkligen behöver det.

Även det som vi varje dag lägger på tallriken i Borås Stad måste belysas och förändras. Det kan tyckas vara en privatsak – men det är inte så. Maten på bordet har en miljö- och klimatbelastning som det vore direkt oansvarigt att bara strunta i. Köttkonsumtionen måste fortsätta minska och andelen ekologiskt och närodlad mat måste öka om vi någonsin ska nå de mål vi gemensamt kommit överens om. Mat och klimat hör ihop, och genom offentlig verksamhet kan vi tillsammans se till att styra konsumtionen åt rätt håll.  För första gången kvalar Borås stad in i Ekomatsligan och sedan höstterminens start är alla våra 130 skolrestauranger och förskolekök KRAV-certifierade. Detsamma gäller för äldreomsorgens 13 kök och gymnasieskolans sex restauranger. För att pedagogiskt visa matens klimatpåverkan vill vi pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn i skolor och i våra egna verksamheter.

Lantbrukare och odlare i och kring staden ska lättare kunna konkurrera i Borås Stads framtida livsmedelsupphandlingar. Under första kvartalet 2018 upphandlas en entreprenör som ska driva Borås Stads samdistributionscentral. Denna central som även sköter de samordnade sluttransporterna ut till kommunens kök beräknas kunna sättas i drift andra halvan av 2018.

Det är nu den här förändringen behöver ske, med små steg lokal och globalt. Med en rödgrön regering och ett rödgrönt styre i Borås ser vi tydliga resultat.  Att minska utsläppen är ett enormt arbete – och allt tyder på att vi som lever nu är det sista generationen som faktiskt har makten att göra något åt det. Vi är den generationen som kan vända utvecklingen och bygga ett hållbart samhälle. Så kavla upp ärmarna för vi har jobb att göra.