Blogg

Orangeriet version 2.1 är på gång

Turerna har varit många kring Orangeriet och än är vi inte riktigt i hamn. Men någonstans börjar vi nu ändå se ljuset i tunneln. Mycket har både sagts, tänkts och skrivits om Orangeriet som kanske inte har varit helt med verkligheten överensstämmande, men det blir en framtida uppgift att berätta om.

Just nu ser det hur som helst hoppfullt ut. En seriös intressent finns som vill driva kaféverksamhet i sommar/höst och samtal om avtal och snabb start pågår. Dessutom visar fler och fler sitt intresse för långsiktig verksamhet i huset. En mängd olika koncept som skiljer sig ganska mycket åt har redovisats. Orangeriet som lokal har gått från iskall till ganska het och det borde inte vara så konstigt med läget mitt i Stadsparken och de möjligheter det kan ge för rätt företag. Allt är långt ifrån klart än men jag känner mig hoppfull kring Orangeriets framtid. Där är vi när det gäller kafé/restaurangentreprenör.

Därtill kommer frågan om hur stor verksamhet och vilken verksamhet Borås Stad ska ha i huset. Svaret på den frågan beror bland annat på vilken långsiktig entreprenör som kommer att driva kafé/restaurang. De koncept vi har fått presenterade för oss är alltså rätt så olika och det påverkar till exempel hur stor del av hela byggnaden den tänkte verksamheten kan behöva.

Att vi nu får in någon som vill driva kafé över sommaren ger oss lite betänketid och tid för politiskt fotarbete, där det gäller att komma överens brett för att få långsiktighet och stadga i Orangeriet. De samtal som förts har varit konstruktiva och partiernas representanter har varit lösningsfokuserade och försökt se till boråsarnas bästa, även om vi har lite olika politisk ingång i frågorna.

Beslutet om att föra samtal vidare med den utvalda intressenten om sommar/tidig höst förankrades politiskt igår, skall förhandlas av lokalförsörjningsförvaltningen denna vecka för att avtal förhoppningsvis ska kunna skrivas på och en entreprenör presenteras i nästa vecka. Den verksamhet Kulturförvaltningen föreslog i huset, kallad Orangeriet 2.0, kan inte bli av precis i enlighet med förslaget eftersom detta bygger på kafé drivet i kommunal regi och för det saknas politisk majoritet. Men samtalen om vad som ska hända på längre sikt sker givetvis med kulturnämndens förslag i bakhuvudet. Det vi har just nu är kanske snarast Orangeriet 2.1. Vi får se om den långsiktiga lösningen blir av karaktären Orangeriet 2.2 eller Orangeriet 3.0.

Hur det än blir kan vi konstatera att mediernas och säkert också boråsarnas intresse för huset i parken håller i sig. Intervju i P4 Sjuhärad utanför Orangeriet.

Hur det än blir kan vi konstatera att mediernas och säkert också boråsarnas intresse för huset i parken håller i sig. Intervju i P4 Sjuhärad utanför Orangeriet.