Blogg

Orangeriet Q&A - frågor och svar om vad som har hänt

Vad vill de rödgröna göra med Orangeriet nu?

Kontraktet med det företag, Orangeriet Kök & Bar, som har drivit restaurang och servering i huset i sommar förlängs till slutet av 2018. Företaget hyr hela huset och har idéer om verksamhetsutveckling (bland annat konstutställningar) som kan medverka till att göra huset till den centrala mötesplats vi hela tiden har önskat i Stadsparken.

 

Allianspartierna gjorde ett utspel om att hyra ut hela huset till en entreprenör – hur har det påverkat de rödgrönas inställning?

Inte alls i det här fallet. De föreslog i efterhand det som vi redan höll på att genomföra. Nämligen uthyrning till en privat entreprenör som bedöms ha förutsättningar att utveckla en bra verksamhet.

 

Borås Tidning rapporterade att konstnären Heli Heino ställde in en planerad utställning i Orangeriet på grund av den politiska oenigheten – vad var det som hände?

Det som hände var att Allianspartierna i fredags, utan att fråga stadens hyresgäst Orangeriet Kök & Bar om lov, ordnade en presskonferens inne i Orangeriet. I utspelet ingick att den nuvarande hyresgästen skulle behöva lämna lokalen inom högst sex månader. Hyresgästen hade sedan tidigare ett muntligt avtal om att få hyra till utgången av 2018 – alltså 16 månader. Utspelet ledde givetvis till att företaget Orangeriet Kök & Bar på nytt blev osäkert på om Borås Stads ord går att lita på och att Heli Heino ställde in sin utställning.

 

Visste inte Allianspartierna om att nuvarande entreprenören hade ett muntligt avtal om att få hyra till årsskiftet 2018?

Jo, kommunalrådet Annette Carlson kände till avtalet och ställde sig först bakom det förslaget i förra veckan, för att senare under samma dag ändra sig.

 

Men var det inte Kulturnämnden som skulle driva verksamhet i huset?

Det stämmer att Kulturnämnden fick i uppdrag (också Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet stod bakom det uppdraget) att planera och starta en sådan verksamhet. Nämnden tog fram en verksamhetsplan för en kreativ mötesplats i Orangeriet, som också innefattade ett kafé i kommunal regi och även Allianspartierna i nämnden ställde sig bakom detta förslag. På nästa nivå visade det sig att Allianspartiernas företrädare i nämnden inte hade sina egna med sig. Någon majoritet skulle inte gå att nå i Kommunfullmäktige för att driva ett kafé i kommunal regi. Eftersom detta kafé var en helt bärande del av nämndens förslag så innebar detta besked att hela nämndens förslag föll.

 

Vad har den rödgröna linjen varit sedan dess?

Först under sena våren var vår absolut högsta prioritet att hitta en entreprenör som var villig att på mycket kort varsel dra igång en verksamhet, för att huset inte skulle stå tomt över sommaren. Bland annat hade SM-veckan ett nav i Stadsparken och att låta Orangeriet stå tomt under den perioden ansåg vi skulle vara ett riktigt dåligt ansikte för vår stad att visa upp både för boråsare och för besökare från andra delar av landet.

Samtal med flera parter fördes om att hyra in sig i och driva restaurang/kafé i Orangeriet. Överenskommelse nåddes i sista stund med nystartade Orangeriet Kök & Bar. Vi valde medvetet att tillfälligt lägga överväganden om Orangeriets framtid på längre sikt åt sidan under denna period.

Sommaren visade sig fungera väl för företaget, planer på utveckling finns, och nyligen erhölls också utskänkningstillstånd. Därför bedömde vi det rimligt att gå Allianspartierna till mötes, i deras uttalade önskan att först hyra ut hela Orangeriet till en privat entreprenör. Muntligt avtal träffades mellan Orangeriet Kök & Bar för senare skriftlig bekräftelse om att hyra till utgången av 2018. Detta skulle ge det andrum som behövdes för att ännu en gång utreda hur huset bäst används på lång sikt.