Blogg

Mer närodlat - mer Fairtrade åt boråsarna!

Solceller och cykelbanor är viktiga frågor för oss miljöpartister i Borås, och det är frågor där vi har fått bra genomslag i den rödgröna budgeten för 2018. Men bakom kulisserna – inte lika synligt – finns ett nog så viktigt hållbarhetsarbete och även på det området gör vi framsteg.

Borås Stad köper stora mängder livsmedel varje år, för runt 100 miljoner kronor, och det innebär att staden både kan och bör använda dessa pengar för att stimulera en mer hållbar och långsiktig matproduktion. Vi ska upphandla så mycket ekologisk, närodlad och Fairtrademärkt mat vi kan. Och nu anställer vår inköpsorganisation, kallad Koncerninköp, en välbehövlig hållbarhetsstrateg så att matupphandlingarna kan utvecklas och bli ännu bättre i framtiden. Och det gäller förresten inte bara mat när Borås Stad upphandlar, utan allt från kontorsmöbler till kaffemuggar.

När det gäller till exempel kontorsmöbler finns det saker att arbeta med. Staden har redan ett beslut att inget ska köpas nytt förrän man har tagit reda på om användbara möbler redan finns i någon annan del av organisationen. För att detta ska fungera smidigt behövs ett slags internt Blocket, där det går att leta efter begagnad utrustning. När det gäller muggar och andra engångssaker blir det förresten också en utredning nästa år om hur vi kan minska användningen av sådant. Fler arbetsuppgifter för en hållbarhetsstrateg alltså! Därtill ska arbetet med att köpa mer Fairtrade-produkter intensifieras.

Under andra halvan av 2018 är det äntligen dags att dra igång samdistributionscentralen. Det låter kanske inte så märkvärdigt – men är i själva verket smart, viktigt och bra på flera sätt. När Borås Stad köper livsmedel har det hittills skett till paketpris, maten och transport ut till varenda skola, förskola, äldreboende… Detta har gjort det i stort sett omöjligt för till exempel en mindre, lokal grönsaksodlare att vara med och konkurrera. För hur skulle hen kunna lösa transport ut till mängder med leveransplatser?

Nu ska vi dela på varan och sluttransporten. Maten kommer till ett centralt lager, och sedan ordnar staden själv genom en upphandlad transportör den sista delen av utkörningen. Då kan dessa sluttransporter samordnas, vilket leder till kortare total körsträcka och lägre bränsleförbrukning. Dessutom kan lokala producenter lättare vara med och försöka ta hem kontrakt på matleveranser, genom att de bara behöver lämna på en plats, vid det centrala lagret. Ytterligare ett stort plus är att färre bilar behöver köra fram till förskolors och skolors lastkajer så att skolgårdar och områden runt skolor blir mer trafiksäkra. Andra halvan av 2018 är det alltså meningen att detta ska vara igång.

Mer Fairtrade ska det bli.