Blogg

Liberalerna oklara om hbtq-politik

Liberalerna i Borås driver just nu en hbtq-politik som är så tvetydig att ingen människa kan begripa vad partiet egentligen vill.

Anne-Marie Ekström (L) skriver under rubriken ”Hur hanteras HBTQ-frågor i Borås Stad” att ”det behövs både en policy/program och en handlingsplan som kan följas upp”.

Det tycker Miljöpartiet också och därför har vi i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit just detta. Vi efterlyser i motionen att ”Borås Stad upprättar en handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar”.

Men när Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska säga sitt om Miljöpartiets förslag då driver 1:a vice ordföranden i nämnden Andreas Cerny (L) igenom ett avstyrkande av förslaget.

Så – vad vill Liberalerna i Borås? Arbeta strukturerat med hbtq-frågor enligt en handlingsplan, såsom både Anne-Marie Ekström och Miljöpartiet förespråkar. Eller är det Cernys linje som gäller – att en handlingsplan inte ska upprättas?

FullSizeRender

Klicka på bilden för förstoring