Blogg

Busstrafiken: Södra Torget ska bli säkrare!

Vi vill göra kollektivtrafik till framtidens klimat- och miljösmarta transportsätt för så många som möjligt. Hittills har vi lyckats väl – antalet resor med stadstrafiken i Borås har ökat med över två miljoner resor per år, till nära nio miljoner resor.

Detta är några av stegen på vägen:

  • 2011 införde vi en gemensam kommuntaxa för de som åker med månadsladdning – det innebär samma pris för den som åker inne i stan och för den som vill till Viskafors, Dalsjöfors eller Fristad.
  • Samma år blev det fria resor för äldre under lågtrafiktid – en reform som blev en omedelbar succé.
  • Till hösten i år blir det fria skolkort för alla gymnasieungdomar som kan användas fram till klockan sju på vardagskvällar.

Nu är det också dags att planera för en ordentlig ansiktslyftning på Södra Torget. Vi är säkra på att boråsarna tycker att torget är en bra bussknutpunkt – utom när det gäller säkerhet och tillgänglighet. Bussar som kör kors och tvärs bland fotgängare och cyklister. Inte säkert, inte bra för den som har svårt att röra sig, se eller höra.

Första steget för att göra om torget är alltså taget, genom ett beslut på senaste Kommunstyrelsemötet. Min tanke är att det ska bli tydligare åtskillnad mellan fotgängare och bussar, tydligare passager, mindre av busskarusell – och dessutom hoppas jag på att det blir plats för en liten uppvärmd och regn- och snösäker väntsal.