Blogg

Busstrafiken i Borås: Moderaterna får som de vill - och då är de inte nöjda

Politikens vägar är ibland outgrundliga, och det politiska minnet kan vara så kort…

För fyra år sedan lanserade Boråsmoderaterna sin idé om hur stadsbusstrafiken genom centrala Borås skulle bli i framtiden. Borås Tidning skrev. En arbetsgrupp hade jobbat och talespersoner för gruppen uttalade sig.

Grundtanken är hållplatser runt citykärnan, ordning och reda på en bussfri Allégata med grönt stråk och en tryggare situation på Södra torget, säger Marie Fridén.” Texten i BT fortsätter ”Moderaterna har ordförandeposten i både tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden och hoppas kunna få gehör för vidare utredning av förslaget i höst. Under alla omständigheter kommer frågan ingå som en del i Moderaternas handlingsprogram inför valet 2014.”

I bild presenteras förslaget så här:

mill

 

Därefter har busstrafiken genom centrum utretts oerhört grundligt under flera år. Och jag som var synnerligen skeptisk till Moderaternas förslag när det presenterades 2013 har låtit mig övertygas av de omfattande utredningarna. Moderaternas förslag som det presenteras i bilden ovan är i stort sett exakt det förslag som har visat sig fungera för framtidens kollektivtrafik i Borås. (Några mindre skillnader är det dock, till exempel att busshållplatsen vid Hötorget blir kvar.)

Men vad händer då? Jo, när Moderaterna nu ska ta ställning, utifrån hela det breda utredningsmaterialet – då gillar de inte längre sitt eget förslag. Då vill partiet istället fortsätta med ännu mer utredningar. Att få som man vill – men inte vara nöjd ändå. Kan politik bli konstigare?