Blogg

Bli solcellsägare - vi tänker göra det möjligt för fler

Nu faller bitarna på plats för en solcellspark i Borås!

I vår rödgröna budget för nästa år ger vi uppdraget till det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB (Bemab) att ”ta initiativ till en solpark, där såväl företag som föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar”. Bra för dig som vill investera i framtidens energi men inte har eget tak eller egen mark.

 

Liknande anläggningar med likartat upplägg finns redan på flera håll i landet. Jag besökte en av dem i våras i Helsingborg och det var mycket inspirerande, och även Kalmar siktar mot solen.

Vi vet också redan att Bemab gillar förslaget och är berett att ta sig an uppgiften att utreda och samordna. Så här skriver bolaget bland annat:

”Borås Energi och Miljö ser positivt på utvecklingen av solcellsproducerad el i Borås. Bolaget ser också positivt på att öka möjligheter för att fler ska kunna ta del av utvecklingen inom solceller och kunna bidra till ökad produktion av förnybar el.” (hela dokumentet från Bemab)

Bolaget vill göra en förstudie och berett att sätta igång med en sådan redan i år.

Nu åker vi mot solen!

Solar Park i Helsingborg.