Blogg

Allianspartierna agerar företagarfientligt

Under sommaren har en privat entreprenör – ett nystartat litet företag – hållit Orangeriet i Stadsparken öppet. Restaurang och kafé har fungerat väl, entreprenörerna har utvecklingsplaner och har nyligen fått utskänkningstillstånd. Det har alltså fungerat bra och därför är ett avtal mellan företaget och Borås Stad redan klart, och ska enligt planen skrivas under i nästa vecka. Restaurangentreprenörerna får därigenom fram till utgången av 2018 på sig för att utveckla sitt företag vidare.

Så kommer Allianspartiernas utspel idag – de vill tydligen driva ut denna entreprenör ur huset så fort som möjligt och senast inom ett halvår. Ett tiotal personer som jobbar i Orangeriet riskerar uppsägning med Alliansens linje. Så företagarvänliga är Allianspartierna i Borås. Det är i själva verket de rödgröna partierna som nu agerar för båda boråsarnas, företagets och de anställdas bästa. Det nystartade företaget Orangeriet kök & bar som löste sommaren i Stadsparken får en chans att vara kvar, och boråsarna får både mat, glass och lokal kultur. Konstnären Heli Heino har en utställning på gång i Orangeriet som jag väntar på att få se. Tyvärr finns risken att Alliansen idag, med ännu ett i raden av spretande utspel, får Heino och företagarna att tappa sugen (se texen och bilden nedan). Från min sida är det dock solklart – ett avtal är ett avtal även om det är muntligt, och det ska hållas från båda hållen!

Det gällde med de första entreprenörerna i huset, och det gäller även med de som driver verksamheten nu. Så går det till att vara företagarvänlig.

Här har jag samlat Allianspartiernas idéer och utspel sedan förra året.
Kristdemokraterna vill ha förskola.
Allianspartierna i Kulturnämnden vill att Kulturnämnden ska driva verksamhet och kafé i egen regi utan extern entreprenör.
Allianspartierna i Förskolenämnden vill ha en öppen barnverksamhet i Orangeriet.
Morgan Hjalmarsson (L) vill att en privat entreprenör ska få hyra hela Orangeriet.
Annette Carlson (M) sa först ja till att låta nuvarande entreprenör bli kvar 2018 ut, sedan sa hon nej och idag vill hon tydligen köra ut den nuvarande verksamheten och låta huset stå tomt i väntan på en eventuell ny intressent. Allt detta hann hon med bara den här veckan.
Igår lovade Hjalmarsson att Alliansen skulle sätta ner klackarna om Orangeriet. Och det betyder tydligen att han ställer sig bakom att i förtid köra ut det företag som Borås Stad redan har ett muntligt avtal med.
Häpnadsväckande.